Les Memòries de Jean Monnet, disponibles en català

Les Memòries de Jean Monnet, disponibles en català

Publicació  de les Memòries de Jean Monnet en català, sota l’impuls del Consell Català del Moviment Europeu. La Història situa des d’ara Jean Monnet enmig dels homes del segle xx els quals, amb els seus actes, han influït en el destí del món i han transformat les nostres condicions de vida. En efecte, les seves Mémoires, esdevingudes avui l’obra de referència d’un nombre creixent de dirigents, revelen la prodigiosa aventura d’un home en què l’acció ha estat determinant a cada gran cruïlla de la història contemporània: la guerra de 1914-1918, el naixement de la Societat de Nacions, la guerra de 1940, la posada en marxa de “l’arsenal de les democràcies”, el compromís americà contra el nazisme, la creació a l’Alger del Comitè de Liberació Nacional, la reconstrucció de França, l’edificació de l’Europa unida. Les seves Mémoires permeten comprendre per què i de quina manera aquest home de Charentes ha posat la seva determinació inamobible al servei d’una idea simple: “Solament la unió dels homes pot garantir la pau i la prosperitat.” Podeu comprar el llibre fent clic en l’enllaç següent: http://www.pageseditors.com/CAT/llibre_milenio2.asp?idf=&id=2&id_llibre=1532