Declaració del Consell Català del Moviment Europeu sobre la situació actual a Catalunya

Declaració del Consell Català del Moviment Europeu sobre la situació actual a Catalunya