Articles d’opinió

La Unió Europa té molts reptes sobre la taula que ben bé es poden concretar amb els que la Comissió Juncker, que recentment ha complert els seus cent primers dies de govern, ha definit com a prioritaris durant el seu mandat: aconseguir 315.000 milions d'euros, la major part provinent de fons privats, per generar inversions que ajudin al dinamisme econòmic i a fomentar l'ocupació; aprofundir en la política econòmica i monetària única, consolidant els avenços en el control pressupostari, convergència fiscal, unió bancària i, amb l'ajut del Banc Central Europeu, consolidar i estabilitzar la zona euro; completar el mercat únic interior, amb especial atenció al mercat digital. Altre repte és la gestió de l'energia sostenible amb el canvi climàtic, facilitant les interconnexions elèctriques i gasistes.

Als governs se'ls sol fer el primer balanç un cop han passat els cent primers dies des de la presa de possessió, de manera que ara toca fer-ho amb la Comissió Europea (CE), coneguda com a Comissió Juncker, perquè Jean-Claude Juncker és el seu president. La comissió va començar a caminar l'1 de novembre passat. Durant aquests tres mesos llargs, s'han fet anàlisis de tota mena, fins i tot a casa nostra. El dia 26 de gener, el Consell Català del Moviment Europeu, en la seva jornada anual al Parlament de Catalunya, va tractar sobre els reptes de la Comissió Juncker, amb ponents de nivell com ara Francisco Fonseca, director de la representació de la Comissió Europea a Espanya, Anton Gasol, doctor en economia, Jordi Bacaria, director general del CIDOB, i la periodista Rosa Massagué. Juncker es va fixar deu prioritats, totes importants, entre les quals destaquen aconseguir col·locar en el mercat 315.000 milions d'euros, la major part provinent de fons privats, per generar inversions que ajudin al dinamisme econòmic i a fomentar l'ocupació. També aprofundir en la política econòmica i monetària única, consolidant els avenços en el control pressupostari, la convergència fiscal, la unió bancària i, amb l'ajut del Banc Central Europeu, consolidar i estabilitzar la zona euro. També completar el mercat únic interior, amb especial atenció al mercat digital.